___________________________________

 

جلسات قرائت قران به صورت هفتگي يكشنبه ها درتابستان 93 برگزار خواهد شد 

 

 

 

 


 

آدرس : قم، بلوار 15خرداد، کوچه 55، پلاک 2
تلفن : 0251-7232310
آدرس رايانامه : school nooreelm ir